European Union
  • log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Egzamin dla cudzoziemców

| Sebastian Nowak

Cudzoziemcy, którzy nie załączyli w systemie rekrutacyjnym zaświadczenia o znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 zobowiązani są do zdania egzaminu.

Uwaga! Kandydaci  posiadający  Kartę  Polaka  są  zwolnieni  z  egzaminu. Nie muszą przystępować do niego również Kandydaci, którzy ukończyli w Polsce szkołę średnią lub studia. Egzamin z języka polskiego w drugiej turze rekrutacji odbędzie się we wtorek 14.09.2021 r. o godz. 9.00 polskiego czasu w formie zdalnej (online).

Na podany w systemie rekrutacyjnym przez Kandydata adres mailowy zostanie przesłany login i hasło do platformy MS Teams. Egzamin składa się z zadań typu CZYTANIE i GRAMATYKA. Czas na rozwiązanie zadań to 2 godziny. Po przejściu do następnego zadania nie ma możliwości powrotu do poprzedniego.

W razie pytań informacji udzieli Pani Agnieszka Bielińska, tel. +48 52 341 93 89, email: bwm@ukw.edu.pl.