European Union
 • log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

| Emilia Labich

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia stacjonarne  drugiego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie

 • 8 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowe
 • 14 lipca - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 14 lipca do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 15-16 lipca- Egzaminy wstępne.
 • 20 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 22-23 lipca- Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 23 lipca 2021 r., do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 27 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 28 lipca - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 30 lipca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 5 sierpnia - Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
 • 3 września - Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne  drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

dodatkowe nabory na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia stopnia

 • 8 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 10 września - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 10 września do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 14 września- Egzaminy wstępne.
 • 16 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 20-21 września - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 21 września 2021, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.
 • 23 września- Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 24 września - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 30 września - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 14 październik- Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.