European Union
  • log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Egzamin na biotechnologię i ochronę środowiska

| Alina Kuzdrowska

Egzamin na biotechnologię II stopnia studia stacjonarne i ochronę środowiska II stopnia studia stacjonarne odbędzie się 14.09.2021 o godz. 12.00 w sali 116 w budynku przy Al. Ossolińskich 12.