• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Egzamin wstępny - wrzesień

| Maja Joppek

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ

studia I stopnia: 19 września, 9:00-13:00, sala 112 w pawilonie ul. Chodkiewicza 30
studia II stopnia: 19 września, 9 00- 13 00, sala 112 w pawilonie ul. Chodkiewicza 30

 

LOGOPEDIA STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

studia I stopnia: 19 września  9:00-13:00 - sala 120

Komisja nr 1 - sala 120 (pawilon) ul. Chodkiewicza 30

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

19 września,  sala 48 - 9:00-12:00 ul. Chodkiewicza 30

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

19 września, sala 244, godzina 9:00-14:00 ul. Chodkiewicza 30