• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Termin egzaminu wstępnego - Administacja

| Emilia Labich

Egzamin wstępny na kierunek Administracja drugiego stopnia odbędzie się 19 września 2023 r. o godz. 10:30, sala 105, pl. Weyssenhoffa 11, Wydział Prawa i Ekonomii.

UWAGA! Egzamin wstępny obowiązuje tylko kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.