OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
 1. Przetwarzanie danych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych osobowych kandydata oraz o przysługujących mi - wynikających z ustawy o Ochronie Danych Osobowych - prawach dostępne są w niniejszym dokumencie.
 2. Błędy danych
  Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
 3. Regulamin rejestracji internetowej
  Oświadczam iż zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am Regulamin rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017 oraz terminy rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017. Pełne treści obowiązujących regulaminów dostępne są poniżej:
  Regulamin rejestracji internetowej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia
  Regulamin rejestracji internetowej dla studiów trzeciego stopnia