Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Rekrutacja śródroczna

| Paweł Gąsior

Harmonogram rekrutacji 2018/2019
studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Etap rekrutacji

 • 30 stycznia - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 19 lutego - Zakończenie rejestracji internetowej
  Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 19 lutego, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 20 lutego - Księgowanie opłat rekrutacyjnych kandydatów, którzy zakończyli rejestrację internetową 19 lutego 2019.
  WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
  WAŻNE: Kandydaci, których opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana, muszą wyjaśnić zaistniałą sytuację do 20 lutego 2019, do godz. 12.00 przedstawiając w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • 21 lutego - Egzaminy wstępne
 • 22 lutego - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji)
 • 26-27 lutego - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić do UKW do 27 lutego 2019 r, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 28 lutego - Ogłoszenie list osób przyjętych na studia
 • 15 marca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 21 marca – Komisja Odwoławcza

  WAŻNE
  : UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.