Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Terminy egzaminu wstępnego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

| Emilia Labich

  • Administracja, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Administracja, studia stacjonarne drugiego stopnia odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 10.00 w sali nr 209 , budynek UKW , ul. Ogińskiego 16.

Egzamin obowiązuje kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

  • Filozofia studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Filozofia, studia stacjonarne drugiego stopnia odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 11.30 w sali nr 511 (Vpiętro) w Instytucie Filozofii, budynek UKW , ul Ogińskiego 16.

Egzamin obowiązuje kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.