Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Terminy egzaminu wstępnego na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

| Emilia Labich

  • Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Turystyka i rekreacja, odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 10.00 w sali nr 12, budynek UKW , plac Kościeleckich 8.

Egzamin wstępny obowiązuje kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.