Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Termin egzaminu wstepnego na Fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki

| Alina Kuzdrowska

Egzamin wstępny dla kandydatów na II st. fizyki odbędzie się 16.07,
godz. 12:00, gabinet nr 13, Powstańców Wlkp. 2.