Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Termin egzaminu wstępnego na Wydziale Humanistycznym (Filologia Angielska i Lingwistyki stosowane)

| Monika Opioła-Cegiełka

  • Filologia angielska, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Filologia angielska (studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 9.00 w sali nr 109, budynek UKW, ul. Grabowa 2.

  • Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 9.00 w sali nr 109, budynek UKW, ul. Grabowa 2 (język angielski), a następnie o godzinie 11.00 w sali nr 114, budynek UKW, ul. Grabowa 2 (język rosyjski).

  • Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka (studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 9.00 w sali nr 109, budynek UKW, ul. Grabowa 2 (język angielski), a następnie o godzinie 11.00 w sali nr 114, budynek UKW, ul. Grabowa 2 (język niemiecki).

  • Filologia rosyjska, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Filologia rosyjska (studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 11.00 w sali nr 114, budynek UKW, ul. Grabowa 2 (język rosyjski).

 

Egzamin wstępny obowiązuje kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.