Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Terminy egzaminu wstępnego na Wydziale Edukacji Muzycznej

| Maja Joppek

Egzamin wstępny na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się 16 lipca br. w sali nr 226 , budynek A UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 9:00.

Egzamin wstępny na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne drugiego stopnia odbędzie się 17 lipca br. w sali nr 226 , budynek A UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 9:00.