Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Terminy egzaminu wstępnego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WRZESIEŃ

| Emilia Labich

 • Administracja, studia drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Administracja, studia drugiego stopnia odbędzie się 12 września br., o godzinie 10.00 w sali nr 209 , budynek UKW , ul. Ogińskiego 16.

Egzamin obowiązuje kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

Terminy egzaminu wstępnego na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki WRZESIEŃ

| Emilia Labich

 • Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Turystyka i rekreacja, odbędzie się 12 września br., o godzinie 11.00 w sali nr 12, budynek UKW , plac Kościeleckich 8.

Egzamin wstępny obowiązuje kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

Termin egzaminu wstępnego na Wydziale Edukacji Muzycznej

| Maja Joppek

Egzamin wstępny na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,  odbędzie się 12 września br. w sali nr 226 , budynek A UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 9:00.

Termin egzaminu wstępnego na Wydziale Humanistycznym (Filologia Angielska i Lingwistyki stosowane)

| Monika Opioła-Cegiełka

 • Filologia angielska, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Filologia angielska (studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 9.00 w sali nr 109, budynek UKW, ul. Grabowa 2.

 • Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 9.00 w sali nr 109, budynek UKW, ul. Grabowa 2 (język angielski), a następnie o godzinie 11.00 w sali nr 114, budynek UKW, ul. Grabowa 2 (język rosyjski).

 • Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka (studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 9.00 w sali nr 109, budynek UKW, ul. Grabowa 2 (język angielski), a następnie o godzinie 11.00 w sali nr 114, budynek UKW, ul. Grabowa 2 (język niemiecki).

 • Filologia rosyjska, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Filologia rosyjska (studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 11.00 w sali nr 114, budynek UKW, ul. Grabowa 2 (język rosyjski).

 

Egzamin wstępny obowiązuje kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

Terminy egzaminu wstępnego na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

| Emilia Labich

 • Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Turystyka i rekreacja, odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 10.00 w sali nr 12, budynek UKW , plac Kościeleckich 8.

Egzamin wstępny obowiązuje kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

Terminy egzaminu wstępnego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

| Emilia Labich

 • Administracja, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Administracja, studia stacjonarne drugiego stopnia odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 10.00 w sali nr 209 , budynek UKW , ul. Ogińskiego 16.

Egzamin obowiązuje kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

 • Filozofia studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Filozofia, studia stacjonarne drugiego stopnia odbędzie się 16 lipca br., o godzinie 11.30 w sali nr 511 (Vpiętro) w Instytucie Filozofii, budynek UKW , ul Ogińskiego 16.

Egzamin obowiązuje kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

Terminy egzaminu wstępnego na Wydziale Edukacji Muzycznej

| Maja Joppek

Egzamin wstępny na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się 16 lipca br. w sali nr 226 , budynek A UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 9:00.

Egzamin wstępny na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne drugiego stopnia odbędzie się 17 lipca br. w sali nr 226 , budynek A UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 9:00.

Terminy egzaminu wstępnego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

| Emilia Labich

 •  Logopedia, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) na kierunek Logopedia, studia stacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się 16 lipca br. w sali nr 121 , budynek E UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 8.30-12.00 (nazwiska zaczynające się literą A-H); o godzinie 12.30-16.00 (nazwiska zaczynające się literą I-Ł) oraz w sali 112, budynek  E UKW  o godzinie 8.30-12.00 (nazwiska zaczynające się literą M-T); o godzinie 12.30-16.00 (nazwiska zaczynające sie literą S-Ż)

 • Pedagogika resocjalizacyjna, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) na kierunek Pedagogika resocjalizacyjna, studia stacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się 16 lipca br. w sali 48 Budynek Główny UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 9.00-12.00 (nazwiska zaczynające sie literą A-Ł); o godzinie 12.30-15.30 (nazwiska zaczynające sie literą M-Ż)

 •  Logopedia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) na kierunek Logopedia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się 12 września  br. w sali nr 112 , budynek E UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 12.30-16.00

 

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

| Emilia Labich

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • 5 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowe
 • 14 lipca - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 14 lipca,do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 16, 17 lipca - Egzaminy wstępne. WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
 • 19 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 23-24 lipca - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 24 lipca 2019, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 26 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 29 lipca - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 30 lipca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 5 sierpnia - Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
 • 3 września - Komisja Odwoławcza

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne  drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

 • 5 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 11 września - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 11 września do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 12 września - Egzaminy wstępne. WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
 • 13 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 14, 16 września - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 16 września 2019, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.
 • 18 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 20 września - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 27 września - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 14 października - Komisja Odwoławcza

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Komplet wymaganych dokumentów!

| Emilia Labich

Kandydacie, jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia, pamiętaj, żeby złożyć dokumenty w białej, wiązanej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem o wybranym kierunku i typie studiów.

Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie:

 1. Deklaracja o podjęciu studiów, wydrukowana z konta kandydata
 2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
 3. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), wydane przez:Szkołę średnią (dotyczy kandydatów ze „starą maturą”)/Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy kandydatów z „nową maturą”)/International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie (dotyczy kandydatów z międzynarodową maturą) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości
 4. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to również jesteś zwolniony z opłaty za legitymację (22 zł), przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.

Opłatę za legitymację można wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)

Studia drugiego stopnia:

 1. Deklaracja o podjęciu studiów,wydrukowana z konta kandydata
 2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
 3. Dyplom ukończenia studiów - odpis lub kopie poświadczoną przez pracownika uczelni
 4. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to również jesteś zwolniony z opłaty za legitymację (22 zł), przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
 5. Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów wystawione przez dziekanat macierzystej uczelni.

WAŻNE: Przyjmujemy wyłącznie zaświadczenia o średniej wystawione przez dziekanat. Średnia z suplementu do dyplomu nie jest akceptowana!

Opłatę za legitymację można wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)