European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Komplet wymaganych dokumentów!

| Emilia Labich

Kandydacie, jeżeli zostałeś zakwalifikowany do wpisu na studia, pamiętaj, żeby złożyć dokumenty w białej, wiązanej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem o wybranym kierunku i typie studiów.

Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie:

 1. Deklaracja o podjęciu studiów, wydrukowana z konta kandydata
 2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
 3. Świadectwo dojrzałości (odpis), wydane przez:Szkołę średnią (dotyczy kandydatów ze „starą maturą”)/Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy kandydatów z „nową maturą”)/International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie (dotyczy kandydatów z międzynarodową maturą) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości
 4. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to również jesteś zwolniony z opłaty za legitymację (22 zł), przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
 5. Dodatkowo od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok na kierunek wychowanie fizyczne wymagane jest oświedczenie o umiejętności pływania, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata.
 6. Dodatkowo kandydaci na kierunek Pegagogika wczesnoszkolna i przedszkolna składają oświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata.

Opłatę za legitymację można wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)

Studia drugiego stopnia:

 1. Deklaracja o podjęciu studiów,wydrukowana z konta kandydata
 2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
 3. Dyplom ukończenia studiów - odpis lub kopie poświadczoną przez pracownika uczelni
 4. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to również jesteś zwolniony z opłaty za legitymację (22 zł), przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
 5. Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów wystawione przez dziekanat macierzystej uczelni, ewentualnie suplement
 6. Dodatkowo od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok na kierunek wychowanie fizyczne wymagane jest oświedczenie o umiejętności pływania, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata.

Opłatę za legitymację można wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)

Terminy egzaminu wstępnego na kierunek Administracja, studia stacjonarne/niestacjonarne drugiego stopnia

| Emilia Labich

Egzamin wstępny na kierunek Administracja, studia stacjonarne/niestacjonarne drugiego stopnia odbędzie się 7 października 2020 r., o godzinie 10:00 w sali nr 110, budynek UKW , ul. Weyssenhoffa 11.

Uwaga! Egzamin wstępny obowiązuje tylko kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.
Kandydacie, pamiętaj, żeby w dniu egzaminu zabrać ze sobą dowód osobisty oraz maseczkę ochronną.

Termin egzaminu wstępnego na matematykę

| Alina Kuzdrowska

Termin egzaminu 7 października 2020 godzina 10:00 sala 7 Instytut Matematyki ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Terminy egzaminu wstępnego na kierunek Turystyka i Rekreacja

| Emilia Labich

 • Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Turystyka i rekreacja, odbędzie się 7 października br., o godzinie 11.00 w sali nr 12, budynek UKW , plac Kościeleckich 8.

Egzamin wstępny obowiązuje tylko kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

Termin egzaminu biologia i biotechnologia

| Alina Kuzdrowska

egzamin wstępny na biologię i biotechnologię dnia 8 września 2020, w Sali nr 116, 1 piętro, w budynku Al. Ossolińskich 12; od godziny 10.00 do godz. 11.30.

Terminy egzaminu wstępnego na kierunek Administracja, studia stacjonarne

| Emilia Labich

 • Administracja, studia drugiego stopnia

Egzamin wstępny na kierunek Administracja, studia stacjonarne drugiego stopnia odbędzie się 8 września 2020 r., o godzinie 9:30 w sali nr 105, budynek UKW , ul. Weyssenhoffa 11.

Egzamin wstępny obowiązuje tylko kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

Kandydacie, pamiętaj, żeby w dniu egzaminu zabrać ze sobą dowód osobisty oraz maseczkę ochronną.

Egzamin dla kierunku inżynieria materiałowa

| Alina Kuzdrowska

Egzamin wstępny dla kierunku inżynieria materiałowa odbędzie się w dniu 08.09.2020 o godzinie 10.00 w sali 35 przy ul.Chodkiewicza 30.

Terminy egzaminu wstępnego na Wydziale Pedagogiki.

| Emilia Labich

 •  Logopedia, studia stacjonarne pierwszego stopnia,

Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) na kierunek Logopedia, studia stacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się 6 października 2020 r. w sali nr 121 , budynek E UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 08.30-9.00 (nazwiska zaczynające się literą A-C),o godzinie 9.15-9.45 (nazwiska zaczynające się literą D-F); o godzinie 10.00-10.30 (nazwiska zaczynające się literą G-J), o godzinie 10.45-11.15 (nazwiska zaczynające się literą K-N); o godzinie 11.30-12.15 (nazwiska zaczynające się literą O-S),o godzinie 12.30-13.00 (nazwiska zaczynające się literą T-Y); o godzinie 13.15-13.45 (nazwiska zaczynające się literą Z-Ż).

 • Pedagogika resocjalizacyjna, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) na kierunek Pedagogika resocjalizacyjna, studia stacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się 7 września 2020 r. w sali 133  Budynek Główny UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 8.30-8.45 (nazwiska zaczynające się literą A-B); o godzinie 09.00-9.15 (nazwiska zaczynające się literą C-D),o godzinie 9.30-9.45 (nazwiska zaczynające się literą E-F); o godzinie 10.00-10.15 (nazwiska zaczynające się literą G-H), o godzinie 10.30-10.45 (nazwiska zaczynające się literą I-K; o godzinie 11.00-11.15 (nazwiska zaczynające się literą L-N),o godzinie 11.30-11.45 (nazwiska zaczynające się literą O-P); o godzinie 12.00-12.15 (nazwiska zaczynające się literą R-S), o godzinie 12.30-12.45 (nazwiska zaczynające się literą T-U); o godzinie 13.00-13.15 (nazwiska zaczynające się literą W-Z).

 • Pedagogika resocjalizacyjna, studia stacjonarne drugiego stopnia

Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) na kierunek Pedagogika resocjalizacyjna, studia stacjonarne drugiego stopnia odbędzie się 8 września 2020 r. w sali 133  Budynek Główny UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 8.30-8.45 (nazwiska zaczynające się literą A-B); o godzinie 09.00-9.15 (nazwiska zaczynające się literą C-D),o godzinie 9.30-9.45 (nazwiska zaczynające się literą E-F); o godzinie 10.00-10.15 (nazwiska zaczynające się literą G-H), o godzinie 10.30-10.45 (nazwiska zaczynające się literą I-K; o godzinie 11.00-11.15 (nazwiska zaczynające się literą L-N),o godzinie 11.30-11.45 (nazwiska zaczynające się literą O-P); o godzinie 12.00-12.15 (nazwiska zaczynające się literą R-S), o godzinie 12.30-12.45 (nazwiska zaczynające się literą T-U); o godzinie 13.00-13.15 (nazwiska zaczynające się literą W-Z),

 •  Logopedia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) na kierunek Logopedia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się 6 października 2020 r. w sali nr 121 , budynek E UKW, ul. Chodkiewicza 30, o godzinie 08.30-9.00 (nazwiska zaczynające się literą A-C),o godzinie 9.15-9.45 (nazwiska zaczynające się literą D-F); o godzinie 10.00-10.30 (nazwiska zaczynające się literą G-J), o godzinie 10.45-11.15 (nazwiska zaczynające się literą K-N); o godzinie 11.30-12.15 (nazwiska zaczynające się literą O-S),o godzinie 12.30-13.00 (nazwiska zaczynające się literą T-Y); o godzinie 13.15-13.45 (nazwiska zaczynające się literą Z-Ż).

 

 

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

| Emilia Labich

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne drugiego  stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie

 • 15 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowe
 • 2 września - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 2 września,do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 7-8 września- Egzaminy wstępne. WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
 • 10 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 15-16 września- Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 17 września 2020, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 22 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 23 września - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 30 września - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 2 października - Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
 • 12 października - Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne  drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

dodatkowe nabory na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia stopnia

 • 15 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 5 października - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 5 października do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 6-7 października- Egzaminy wstępne. WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
 • 9 października - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 13-14 października - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 15 października 2020, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.
 • 15 października- Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 16 października - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 23 października - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 5 listopada- Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.