• log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

`

| Magdalena Dziemitko

egzamin wstępny odbędzie się  19.09.2023r. godz. 10.00 , w sali nr 8 , parter ,Budynek G, ul. Chodkiewicza 30.

Termin egzaminu wstępnego - Turystyka i rekreacja

| Emilia Labich

Egzamin wstępny na kierunek Turystyka i rekreacja, studia stacjonarne drugiego stopnia odbędzie się 19 września 2023 r., w sali nr 21, 1 piętro, godz. 12:00, Plac Kościeleckich 8, budynek UKW.

UWAGA! Egzamin wstępny obowiązuje tylko kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

Termin egzaminu wstępnego - Administacja

| Emilia Labich

Egzamin wstępny na kierunek Administracja drugiego stopnia odbędzie się 19 września 2023 r. o godz. 10:30, sala 105, pl. Weyssenhoffa 11, Wydział Prawa i Ekonomii.

UWAGA! Egzamin wstępny obowiązuje tylko kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

Egzamin wstępny - wrzesień

| Maja Joppek

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ

studia I stopnia: 19 września, 9:00-13:00, sala 112 w pawilonie ul. Chodkiewicza 30
studia II stopnia: 19 września, 9 00- 13 00, sala 112 w pawilonie ul. Chodkiewicza 30

 

LOGOPEDIA STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

studia I stopnia: 19 września  9:00-13:00 - sala 120

Komisja nr 1 - sala 120 (pawilon) ul. Chodkiewicza 30

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

19 września,  sala 48 - 9:00-12:00 ul. Chodkiewicza 30

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

19 września, sala 244, godzina 9:00-14:00 ul. Chodkiewicza 30

Egzamin wstępny wrzesień - Humanistyka drugiej generacji

| Emilia Labich

Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek Humanistyka drugiej generacji, studia stacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się 19 września br. godz. 9.30-11.00, pok. 1.44, Biblioteka Główna UKW.

EGZAMINY WSTĘPNE LIPIEC 2023

| Angelika Warmbier

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

 

12, 13 lipca, sala 244, godzina : 9.00-14.00 ul. Chodkiewicza 30

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ

studia I stopnia: 12 lipca w godzinach 9.00 - 12.00, sala 112 w pawilonie ul. Chodkiewicza 30
studia II stopnia: 12 lipca w godzinach 12.30 - 15.30 sala 112 w pawilonie ul. Chodkiewicza 30

LOGOPEDIA STUDIA STACJONARNE

 

studia I stopnia: 12 lipca 9 00 - 13 00

 

Komisja nr 1 - sala 120 (pawilon) ul. Chodkiewicza 30
Komisja nr 2 -  sala 126 (pawilon) ul. Chodkiewicza 30

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA STUDIA STACJONARNE

 

12 lipca w godzinach od 9.00-13.00 sala 48 ul. Chodkiewicza 30

 

HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI

 

Egzamin odbędzie się 12 i 13 lipca, godz. 9.00-14.00
w Bibliotece UKW, w sali 1.44. przy ul. Karola Szymanowskiego 3

 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

| Emilia Labich

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia stacjonarne  drugiego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie

 • 8 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowe
 • 11 lipca - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 11 lipca do godz. 24.00.    W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 12-13 lipca- Egzaminy wstępne.
 • 14 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 18-19 lipca- Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 19 lipca 2023 r., do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 25 lipca - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 31 lipca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • sierpnień - Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
 • 4 września - Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne  drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

dodatkowe nabory na studia stacjonarne

 • 8 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 17 września - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 17 września do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 19 września- Egzaminy wstępne.
 • 19 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 21-22 września - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 22 września , do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.
 • 26 września - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 29 września - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 13 październik- Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Dodatkowe nabory na studia:
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

 • 17 września - rozpoczęcie rejestracji internetowej.
 • 24 września - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 24 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 25 września - egzaminy wstępne.
 • 26 września - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji.
 • 27-28 września - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 28 września , do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 29 września - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia.
 • 13 października - ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej.


WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

 

 

Komplet wymaganych dokumentów!

| Emilia Labich

Kandydacie, jeżeli zostałeś zakwalifikowany do wpisu na studia, pamiętaj, żeby złożyć dokumenty w białej, wiązanej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem o wybranym kierunku i typie studiów.

Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie:

 1. Deklaracja o podjęciu studiów, wydrukowana z konta kandydata
 2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
 3. Świadectwo dojrzałości (odpis), wydane przez:Szkołę średnią (dotyczy kandydatów ze „starą maturą”)/Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy kandydatów z „nową maturą”)/International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie (dotyczy kandydatów z międzynarodową maturą) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości
 4. Dowód opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to  jesteś zwolniony z opłaty za legitymację, przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
 5. Dodatkowo od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok na kierunek wychowanie fizyczne wymagane jest oświedczenie o umiejętności pływania, oświadczenie o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania.
 6. Dodatkowo kandydaci na kierunek Pegagogika wczesnoszkolna i przedszkolna składają oświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata.

Opłatę za legitymację należy wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)

Studia drugiego stopnia:

 1. Deklaracja o podjęciu studiów,wydrukowana z konta kandydata
 2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
 3. Dyplom ukończenia studiów - odpis lub kopie poświadczoną przez pracownika uczelni
 4. Dowód opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to jesteś zwolniony z opłaty za legitymację, przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
 5. Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów wystawione przez dziekanat macierzystej uczelni, ewentualnie suplement
 6. Dodatkowo od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok na kierunek wychowanie fizyczne wymagane jest oświedczenie o umiejętności pływania, oświadczenie o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania.

Opłatę za legitymację należy wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)

Dokumenty zagraniczne

| Sebastian Nowak

Świadectwa i dyplomy zagraniczne

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę lub uczelnię poza Polską muszą przedstawić dokument uprawniający do podjęcia studiów w kraju wydania dokumentu. Musi być on zalegalizowany (pełna legalizacja lub apostille) i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Kandydat z zagraniczną maturą lub dyplomem nie wpisuje sam wyników w systemie rekrutacyjnym. W zakładce Wykształcenie zamieszcza skan dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski. Oceny są przeliczane przez pracowników UKW na polski system oceniania.

Zaświadczenie o średniej z toku studiów

Kandydaci, którzy ukończyli studia poza Polską i nie mogą uzyskać zaświadczenia o średniej z toku studiów, zamieszczają w systemie rekrutacyjnym skan suplementu do dyplomu zawierający oceny. Uczelnia może zażądać od kandydata informacji o skali ocen użytej w dokumentach stanowiących podstawę do przeliczania wyniku.

Rekrutacja cudzoziemców

| Sebastian Nowak

Cudzoziemcy - osoby niebędące obywatelami polskimi - biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach co Polacy. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja internetowa.

Kandydat, którego dokument uprawniający do podjęcia studiów (świadectwo, dyplom)  został wydany poza Polską na etapie rejestracji nie wpisuje wyników z egzaminu maturalnego (studia I stopnia) lub oceny z dyplomu i średniej z toku studiów (studia II stopnia). Oceny są przeliczane przez pracowników UKW na polski system oceniania.

Dokument uprawniający do podjęcia studiów musi zostać zalegalizowany w kraju wydania, np. poprzez pieczęć apostille.

Cudzoziemiec w systemie zamieszcza skany:

 • dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski;
 • w przypadku osób, które mają prawo do zwolnienia z opłat za studia – skan dokumentu potwierdzającego to prawo, jak na przykład Karta Polaka, karta stałego pobytu, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1;
 • zaświadczenia o znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 tj. zaświadczenie o odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający kompetencje językowe;

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa lub dyplomy szkół czy uczelni z polskim językiem wykładowym oraz Karta Polaka.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UKW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, zobowiązani są do zdania egzaminu przeprowadzanego przez uczelnię.

Rejestracja w systemie internetowym – krok po kroku – pobierz