• log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

| Emilia Labich

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia stacjonarne  drugiego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie

 • 8 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowe
 • 11 lipca - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 11 lipca do godz. 24.00.    W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 12-13 lipca- Egzaminy wstępne.
 • 14 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 18-19 lipca- Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 19 lipca 2023 r., do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 25 lipca - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 31 lipca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • sierpnień - Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
 • 4 września - Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne  drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

dodatkowe nabory na studia stacjonarne

 • 8 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 17 września - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 17 września do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 19 września- Egzaminy wstępne.
 • 19 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 21-22 września - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 22 września , do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.
 • 26 września - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 29 września - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 13 październik- Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Dodatkowe nabory na studia:
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

 • 17 września - rozpoczęcie rejestracji internetowej.
 • 24 września - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 24 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 25 września - egzaminy wstępne.
 • 26 września - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji.
 • 27-28 września - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 28 września , do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 29 września - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia.
 • 13 października - ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej.


WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.